• בקורת על מע' בתי המשפט בישראל

  בתי המשפט בישראל נוהגים לעוות את המציאות, לפי צרכי המערכת
  כל זאת בהשראת שופטי בית המשפט העליון.
  ראו כיצד כבוד השופטים הנכבדים
  כב' הנשיא אהרון ברק, כב' השופט יעקב קדמי וכב' השופטת דליה דורנר
  בחרו לעוות את דין;
  הם הסתמכו על עובדות חלקיות ויצרו תמונה מעוותת בנימוקי החלטתם
  ר' דוגמה כאן
  וכל זאת עשו השופטים המכובדים במטרה לטייח את מחדלי השלטון!